Bij Meetpunt kunt u terecht voor vragen over meten in de zorg. Wij verbinden verschillende partijen met elkaar en functioneren hierbij als kennismakelaar in een open en onafhankelijk netwerk. Meetpunt brengt kennis vanuit de zorg, het bedrijfsleven, cliënten/patiënten en kennisinstellingen samen.

 icon zorgverlener U ziet als zorgprofessional de mogelijkheden op het gebied van meettechnologie groeien en wilt weten hoe u dit kunt inzetten in de praktijk? U wordt moe van al dat meten en vraagt zich af of het niet minder en slimmer kan.
 icon patient U bent cliënt/patiënt en wilt weten welke (nieuwe) meet mogelijkheden er zijn en of u het zelf kunt.
 icon bedrijfsleven U wilt als ondernemer weten of er in de zorg behoefte is aan uw meetproduct en of uw product valide is U zoekt toegang tot de behoeften van zorginstellingen en eindgebruikers. Wij kunnen u in verbinding brengen.
 icon kennisinstelling Meetpunt verbindt de expertise bij vragen over meten in de zorg. Als kennisinstelling zorgen we voor co-creatie en goed onderzoek. Samen met docenten, onderzoekers en studenten.

Onze visie
De zorg verandert, en daarmee ook de behoefte aan specifieke informatie die nodig is voor advies en interventies. Daarmee ontstaan nieuwe uitdagingen rondom origine, kwaliteit en frequentie van metingen in de zorg. Meetpunt wil een antwoord zijn op die uitdagingen. Daarmee leveren we een bijdrage aan innovaties, new business en interprofessioneel onderwijs. Door te functioneren als kennismakelaar en open netwerk stimuleert Meetpunt co-creatie en genereert zo concrete oplossingen voor de dagelijkse zorgpraktijk.

Onze kracht
Het samenbrengen en werken met meerdere disciplines is de belangrijkste kracht van Meetpunt. Wij stimuleren co-creatie en dragen bij aan concrete oplossingen voor de dagelijkse zorgpraktijk, business voor het bedrijfsleven en kansen voor onze studenten. Lees meer over het team van Meetpunt.