Infographichetproces

Gesprek
Uw samenwerking met ons start met een oriënterend gesprek. Gedurende dat gesprek willen we graag uw vraagstelling helder maken en uw verwachtingen scherp in beeld te krijgen.

Projectvoorstel
Na het oriënterend gesprek krijgt u van ons een format voor het schrijven van een projectvoorstel.  U kunt dan met de informatie uit het gesprek uw projectvoorstel schrijven en naar ons toesturen. Ons team bespreekt uw uitgewerkte voorstel en koppelt, als het project binnen onze expertise past, een projectleider aan uw project.

Projectplan
De volgende stap is het schrijven van het projectplan. Dat doet de projectleider vanuit Meetpunt. Uw plan wordt beschreven aan de hand van mijlpalen, service packages en benodigde resources. Meetpunt kan hierbij tevens adviseren in potentiele financieringsbronnen, zoals kennisvouchers. De laatste stap van de voorbereiding richt zich op het samenstellen van een projectteam.

Uitvoering
Dan is het tijd om te starten en uw projectvoorstel tot uitvoer te brengen. Daar waar nodig kan het kernteam ondersteuning bieden. Aan het einde van het traject wordt het totale proces en het resultaat samengevat in een eindrapportage die we samen met u bespreken.