Anouk Sijbers wint V&VN VZI Scriptieprijs eHealth 2016

Paul de Leeuw reikte de V&VN VZI Scriptieprijs eHealth 2016 uit aan Anouk Sijbers voor haar onderzoek naar de bruikbaarheid van een slimme drinkbeker voor ouderen. Ruim 900 verzorgenden en verpleegkundigen waren op woensdag 9 november aanwezig toen winnares Anouk Sijbers, pas afgestudeerd aan de Hogeschool Zuyd, de prijs voor haar onderzoek overhandigd kreeg van niemand minder dan…

MaasFit-BiesFit – Koraal Group

Voor wie: Koraal Groep, locaties Maasveld en Op de Bies. Het doel van het project is het stimuleren van meer bewegen bij oudere cliënten met verstandelijke beperkingen die woonachtig zijn op de locaties Maasveld en Op de Bies door middel van de inzet van innovatieve technologie (Silverfit). Rol van Meetpunt: Zorgprofessionals coachen in het stellen…

Iedere val telt! – Gociety®

Voor wie: Gociety®, een bedrijf dat technologische oplossingen bied onder het motto “eigen regie door technologie” ten behoeve van meer zelfredzaamheid en kwaliteit van leven voor senioren. Het doel van het project is om na te gaan of de gebruikte parameters in het algoritme van de valrisico applicatie van de GoLivePhone® software de juiste zijn…

De slimme beker

Voor wie: voor een start-up van eigenaar en ondernemen Erik Janssen. Het doel van het project is het onderzoeken en verder ontwikkelen op markt- en productniveau van de ‘slimme beker’: een beker die de vochtinname van patiënten registreert. Rol van Meetpunt: Meetpunt heeft een behoefte-onderzoek gedaan naar de slimme beker vanuit Zorg, de beker is…

‘Can-do!’ Peronalized weightmanagement

Voor wie: voor Start-up genaamd Can-do eigendom van Rob Jacobs en Rob van de Coevering. Het doel van het project is het aanpakken van overgewicht en obesitas aan de hand van fysieke en mentale tools. De start-up wilt door middel van moderne en vooruitstrevende technologie en nauwkeurige registratie individuele ondersteuning en afstemming realiseren. Rol van…

AcTiV LiFe

Voor wie: Fysio- en ergotherapeuten en patiënten met een chronische aandoening. Het doel van het project is om te in kaart brengen welke eisen zorgprofessionals en cliënten stellen aan draagbare technologie voor het meten van beweegactiviteiten om een gefundeerde keuze te kunnen maken en de meters toe te kunnen passen in de zorgpraktijk. Rol van…